Termovízne merania

Termovízne meranie je nekontaktné meranie teploty pre stanovenie rozloženia teplotných polí na povrchu rôznych objektov. Hlavným dôvodom prečo využiť termovízne meranie pri stavbách je zistenie únikov tepla:

  • pri zateplených budovách vám zistíme poruchy v tepelnej izolácii stavebných konštrukcií, určíme druh a rozsah poruchy.
  • pri nezateplených budovách zistíme typické konštrukcie s väčším únikom tepla stropné vence, sokle, balkónové a lodžiové nosníky, preklady okien, dverí a pod.