Kontakt

Domec, s.r.o.
Partizánska cesta 14, Banská Bystrica
IČO: 45 396 523
DIČ: 202 300 8185

Ing. Ondrej Piroch
sprostredkovanie služieb a spracovanie údajov
telefón: 0948 041 731
e-mail: piroch@domec.sk